ضرورت حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

گروه بازرگانی: تازه‌ترین نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با حضور مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نيرو، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت برگزار شد. در این نشست مباحثی پیرامون بررسی آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و فرصت‌های پسابرجام در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی مطرح شد. بهرام نظام‌الملکی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نيرو با تاکید بر نقش بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف گفت: بخش خصوصی در کشور ما انگیزه لازم را برای حضور در تدوین قوانین و حضور قوی در اقتصاد کشور ندارد.