امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک غذایی در آینده نزدیک

گروه بازرگانی: دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این کانون و همتای ایتالیایی آن، حضور و استقبال بنگاه‌های صنایع غذایی در نشست مشترک ایران و ایتالیا را سطح بالا ارزیابی کرد و گفت: از مهم‌ترین اهداف کانون در جریان سفر هیات ایتالیایی به ایران برقراری روابط دوجانبه با هدف رونق اقتصادی صنعت غذا در ایران بود که لازم است اين روابط را به بنگاه‌ها و شركت هاي ايراني انتقال دهیم. كاوه زرگران عنوان کرد: كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران پس از عقد تفاهم‌نامه با همتاي فرانسوي از سه ماه قبل برنامه‌ریزي عقد تفاهم‌نامه همكاري با همتاي ايتالیايي خود را انجام داده بود و در سفر ماه گذشته به ايتالیا اجراي آن نهايي و مقرر شد تا با حضور يك هيات تخصصي غذايي از كشور ايتالیا اين تفاهم‌نامه در تهران امضا شود که مورد استقبال دو طرف قرار گرفت. براساس اظهارات وی، هیات ايتالیايي خواستار ارتباطات گسترده‌تری با شركت‌هاي بزرگ ايراني بود تا آنجا که این هیات پیش از ورود به ايران در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده بودند. این اولین بار است که طراحی و اجرای پروژه پذيرش هیات اقتصادی تخصصي در حوزه صنايع غذايي و توسط يك تشكل انجام مي‌شود. در آينده نزديك نیز تفاهم‌نامه‌هاي مشترك ديگري را با ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا منعقد خواهیم کرد. وی گفت: قراردادهای مشتركی در طي اين ديدار بين ايران و ايتالیا امضا شد كه يكي از اين قراردادها مربوط به خطوط توليد تراكتورسازي و ابزارهاي كشاورزي ايران است که با هیات ايتالیايي به امضا رسيده و به زودي مفاد قرارداد اعلام خواهد شد.