انتظار صادرکنندگان از صندوق ضمانت صادرات

گروه بازرگانی: در چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که مسائل و مشکلات صادرکنندگان در بهره‌گیری از امکانات صندوق ضمانت صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پیشنهادهایی در حضور مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برای افزایش کارآیی این صندوق به منظور ارتقای سطح حمایت‌ها از صادرکنندگان مطرح شد. شاید یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت در مورد آن اتفاق نظر داشتند، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات بود. اما سید کمال سیدعلی براین عقیده بود که با افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری صندوق، دست‌کم تا دو سال آینده نیازی به افزایش سرمایه مجدد نخواهد بود.